Metoda termiczna

Metoda ta polega na unikaniu współżycia w czasie dni uważanych za płodne.

Dni płodne wyznaczamy opierając się na następujących założeniach:

  • w czasie II fazy cyklu ciałko żółte wytwarza progesteron, który działając na ośrodek termoregulacji powoduje wzrost podstawowej temperatury ciała
  • o owulacji świadczy wyższa temperatura ciała w ciągu 3 kolejnych dni w porównaniu do 6 dni poprzedzających

Wyznaczanie dni płodnych:

krok 1.
Należy mierzyć temperaturę ciała codziennie. Pomiaru dokonuje się tym samym termometrem, przez 5 minut, w jamie ustnej, pochwie lub odbytnicy (ale stale w tym samym miejscu) bezpośrednio po obudzeniu się po 6-8 godzinnym leżeniu, stale o tej samej godzinie. Różnica czasu pomiaru o więcej niż 1 godzinę może mieć wpływ na skuteczność metody.

krok 2.
Wyniki pomiarów nanosimy na wykres

krok 3.
Znajdujemy fazę niskich temperatur występującą w I fazie cyklu i kreślimy linię poziomą o 0.5 Co powyżej najwyższej temperatury tej fazy.

krok 4.
3 pierwsze dni, które występują po przejściu wykresu przez linię wykreśloną w kroku 3 uznajemy za ostatnie dni płodne cyklu, a dni od 4 dnia do pierwszego dnia miesiączki uznajemy za okres niepłodności poowulacyjnej

Należy pamiętać że:

Korzystając z samej metody termicznej można jedynie wyznaczyć termin owulacji po fakcie jej wystąpienia. W związku z czym możliwe jest jedynie ustalenie terminu rozpoczęcia okresu niepłodności poowulacyjnej.


W celu określenia okresu niepłodności przedowulacyjnej można skojarzyć metodę termiczną z metodą kalendarzową.

Można również wyliczyć ilość dni niepłodnych w I fazie cyklu znając długość trwania najkrótszego cyklu i najkrótszej I fazy cyklu czyli fazy niskich temperatur określanych na podstawie minimum 12 ostatnich cykli. Od najkrótszego cyklu odejmujemy 19 dni, a od najkrótszej fazy niskich temperatur 6 dni. Otrzymana liczba stanowi ilość dni niepłodnych poczynając od I dnia miesiączki. Jeżeli odejmując otrzymamy dwie różne liczby to dla większego bezpieczeństwa wybieramy mniejszą

PRZYKŁAD:

Jeżeli najkrótszy cykl to 27 dni, a najkrótsza I faza cyklu wynosi 13 dni to:
27-19=8
13-6=7

Czyli 7 dni poczynając od I dnia miesiączki stanowi fazę niepłodności przedoowulacyjnej

Zalety:

  • całkowicie obojętna dla zdrowia
  • dopuszczona i akceptowana przez Kościół Katolicki

Wady:

  • konieczność powstrzymywania się do współżycia
  • wymaga dużej samodyscypliny, sumienności i dokładności w wykonywaniu pomiarów
  • duża podatność na błąd spowodowany zafałszowaniem wyników na skutek chorób zakaźnych i infekcji przebiegających z podwyższeniem temperatury ciała.
  • możliwość wystąpienia kłopotów z interpretacją wykresu.
  • w 10-20% cykli nie obserwuje się dwufazowego przebiegu wykresu temperatury co świadczy o braku owulacji (cykl bezowulacyjny), a może być mylące w ocenie i interpretacji.

Skuteczność:

Wskaźnik Pearla dla tej metody wynosi 0,3 do 17,3 w zależności od sumienności i dokładności przeprowadzanych pomiarów i ich interpretacji.