Prezerwatywa dla kobiet v. 2.0

Jak informuje firma Female Health Company (FHC), produkowana przez nią prezerwatywa dla kobiet FC2 (female condom v. 2) została zaaprobowana przez FDA (Food and Drug Administration). FC2 jest następcą przerwatywy dla kobiet znanej pod nazwą Femidon. FC2 ma być tanią prezerwatywą następnej generacji i poprawić dostęp kobiet

Prezerwatywa dla kobiet - FC2 Female Condomna Świecie do ochrony przed AIDS, chorobami przenoszonymi drogą płciową i nieplanowaną ciążą. Poprzednia wersja zaaprobowana w 1993 roku  została rozdystrybuowana w ilości ponad 165 mln w 142 krajach świata i jak dowodzą badania jest akceptowana przez pary na porównywalnym poziomie z prezerwatywą dla mężczyzn. Wysokie koszty jednostkowo zapobiegły dużej popularyzacji metody wraz ze wzrostem zagrożenia AIDS. Przed 5 laty FHC rozpoczęła badania nad obniżeniem kosztów produkcji poprzez zastosowanie nowych materiałów i metod wytwarzania. FC1 jest produkowany z poliuretanu dość pracochłonną metodą. FC2 jest produkowany z polimerów nitrylowych w wysoce  zautomatyzowanym procesie. W pierwszej fazie udało się uzyskać obniżenie kosztów na poziomie 30% w porównaniu z FC1 i wraz ze wzrostem popularności spodziewany jest dalszy spadek ceny FC2.

W randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu porównawczym FC1 z FC2 przeprowadzonym w 2004 roku wykazano porównywalną skuteczność obu modeli. Badania wykazały również, że prezerwatywa dla kobiet (FC) zwiększa stopień zabezpieczenia przed HIV poprzez rozszerzenie możliwości zastosowanych przez pary zabezpieczeń. W badaniach gdzie prezerwatywy dla kobiet były rozprowadzane razem z prezerwatywami dla mężczyzn spadał odsetek niezabezpieczonych stosunków seksualnych i znacząco spadał odsetek nowych zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową.

FHC liczy na to, że FC2 zaspokoi potrzeby kobiet pod względem metody zapobiegającej nieplanowanej ciąży  i jednoczesnie chroniącej przed HIV/AIDS i innymi chorobami przenoszonych drogą płciową. Zgodnie z informacją Centrum Kontroli Chorób i Prewencji 50% ciąż w USA jest nieplanowanych, co roku 25% młodych ludzi w wieku 15-20 lat ma kontakt z chorobami przenoszonymi drogą płciową, a w ciągu ostatnich 20 lat odsetek kobiet wśród osób żyjących z HIV/AIDS w USA wzrósł trzykrotnie z 8% w 1985 do 26% w 2007.

Prezerwatywa dla kobiet - FC2 Female Condom - produkcja